Hỗ trợ online
 • Kinh Doanh 3
 • Phone : 0905715611
 • Kinh Doanh 1
 •   0931789769
 • Phone : 0901203777
 • Skype : Phap_tpv
 • Kỹ Thuật
 • Phone : 08153701012
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • Phone : 0931381516
0 - 12,950,000 đ        

[TRỌN BỘ] QUẢN LÝ SIÊU THỊ, CỬA HÀNG TẠP HÓA,SHOP

[TRỌN BỘ] QUẢN LÝ SIÊU THỊ, CỬA HÀNG TẠP HÓA,SHOP

1. Bán hàng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Báo giá cho khách
 • Đặt hàng thanh toán trước
 • Khách mua nợ, trả hàng
 • 2. Quản lý kho hàng
 • Tồn kho, kiểm kê kho
 • Chuyển kho
 • 3. Quản lý công nợ
 • Chi tiết công nợ và đối chiếu công nợ
 • Thanh toán công nợ
 • 4. Quản lý thu chi
 • Tạo phiếu thu, chi
 • Xem tồn quỹ
 • 5. Quản lý nhân sự
 • Danh sách nhân viên, ca làm việc, tạm ứng lương, chấm công, tính lương, thưởng phạt
 • 6. Chức năng quản trị
 • Thống kê doanh thu, xem báo cáo
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • Tạo người dung và phân quyền
 • Giao diện chính của hóa đơn bán hàng

Cửa sổ thanh toán đơn hàng
Báo cáo thu chi theo ngày – Báo cáo tồn kho

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm